THÙNG CARTON 7 LỚP

THÙNG CARTON 7 LỚP Đặc điểm cấu tạo thùng carton 7 lớp  Thùng carton 7 lớp được cấu tạo bởi 3 lớp sóng, 2 lớp bề mặt và 2 lớp lót xen giữa 3 lớp sóng. – Lớp mặt: Là lớp giấy ngoài cùng thường là loại giấy phẳng và mịn được in logo hoặc […]

THÙNG CARTON 5 LỚP

THÙNG CARTON 5 LỚP 1. Đặc Điểm Cấu Tạo Thùng Carton 5 Lớp Thùng carton 5 lớp được cấu tạo bởi 5 lớp giấy: – 1 Lớp mặt: Lớp giấy ngoài cùng, có màu trắng hoặc nâu, thường là loại giấy phẳng, mịn, đẹp để in logo hoặc các thông tin cần thiết. – 2 Lớp […]

THÙNG CARTON 3 LỚP

Thùng carton 3 lớp

Đặc Điểm Cấu Tạo Thùng Carton 3 Lớp Thùng carton 3 lớp được cấu tạo bởi 1 lớp sóng giữa và 2 lớp bề mặt: – Lớp mặt: Lớp giấy ngoài cùng, có màu trắng hoặc nâu, thường là loại giấy phẳng, mịn, đẹp để in logo hoặc các thông tin cần thiết. – Lớp […]