BẢO HÀNH – ĐỔI TRẢ

1 – PHẠM VI ÁP DỤNG

– Áp dụng cho tất cả các sản phẩm hàng hóa do Toàn Cầu sản xuất và phân phối.

– Không áp dụng với các dịch vụ, sản phẩm tiêu hao.

– Miễn phí vận chuyển cho hàng hóa bảo hành, đổi trả.

– Thời gian áp dụng: Theo thỏa thuận trong hợp đồng.

2 – ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH – ĐỔI TRẢ

– Còn nguyên vẹn số lượng, chất lượng theo biên bản bàn giao trước đó. Nếu khách hàng chưa xác nhận bàn giao hàng hóa, Công ty sẽ xác định theo biên bàn bàn giao với lái xe / đơn vị vận chuyển.

– Nguyên nhân bảo hành hoặc đổi trả cần được 2 bên xác nhận và lập biên bản tại hiện trường, hoặc chú thích rõ ràng vào phiếu xuất hàng đi kèm (có thể mời thêm các bên thứ 3 kiểm định, giám sát,.. )

– Thời gian bảo hành – đổi trả: Tùy theo quy định của nhà sản xuất và thỏa thuận trong hợp đồng.

3 – XỬ LÝ PHÁT SINH – HOÀN TIỀN

– Do sản phẩm hàng hóa được bàn giao theo 02 bước ngay từ khi ra khỏi nhà máy / kho hàng để tránh rủi ro phát sinh chi phí ngoài mong đợi nên khi khách hàng yêu cầu bảo hành – đổi trả, nguyên nhân sẽ được xác định và ký kết thành văn bản.

– Các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, kiểm định, bàn giao,… và chi phí phát sinh khác sẽ được xử lý theo điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng.

– Trong trường hợp khách hàng đổi hàng hoặc được bảo hành, tùy theo từng nguyên nhân, chi phí phát sinh thêm sẽ được thỏa thuận và ký kết thành phụ lục hợp đồng.

– Trong điều kiện khách hàng trả hàng, số tiền đã tạm ứng (thanh toán) sẽ được hoàn trả sau khi trừ các chi phí phát sinh mà bên mua phải chịu (theo thỏa thuận).

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ TOÀN CẦU