CHÍNH SÁCH THANH TOÁN


1 – CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

– Khách hàng đặt hàng tạm ứng trước từ 20% – 50% giá trị hợp đồng.

– Thanh toán đến 70% – 90% khi hàng giao tới công trình, điểm giao nhận.

– Thanh toán hết 100% sau khi nhận được đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt có thể đàm phán

2 – HÌNH THỨC THANH TOÁN

Chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

– Thanh toán tiền mặt

– Thanh toán chuyển khoản

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ TOÀN CẦU