VẬN CHUYỂN – GIAO NHẬN

1 – VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

– Tùy theo yêu cầu của khách hàng, hàng hóa được kiểm kê, bàn giao tại Nhà máy bên bán hoặc vận chuyển đến chân công trình (địa điểm được yêu cầu trong hợp đồng).

– Chi phí vận chuyển được xác định rõ ràng trong hợp đồng mua bán.

– Phương tiện vận chuyển tùy thuộc vào loại hình sản phẩm, giao thông, hoàn cảnh, địa điểm nhận hàng.

– Thời điểm vận chuyển: tùy theo yêu cầu của khách hàng và hoàn cảnh, địa điểm nhận hàng.

2 – BỐC DỠ HÀNG HÓA

– Tùy theo yêu cầu của khách hàng, sản phẩm, hàng hóa được bốc dỡ tại địa điểm giao nhận đã thỏa thuận.

– Chi phí bốc dỡ (nếu do bên bán chịu) được xác định rõ ràng trong hợp đồng mua bán.

3 – BÀN GIAO HÀNG HÓA

Sản phẩm, hàng hóa được kiểm kê, bàn giao bàn giao theo thực tế.

– Nhà máy sản xuất, kho chứa thực hiện kiểm kê, bàn giao với lái xe  / đơn vị vận chuyển.

– Lái xe / đơn vị vận chuyển chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

– Lái xe / đơn vị vận chuyển thực hiện bàn giao cho khách hàng tại nơi nhận.

CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ TOÀN CẦU