NINE DRAGONS SẼ CẮT GIẢM 400.000 TẤN SẢN LƯỢNG BÌA VÀO ĐẦU THÁNG 5/2023

 

Cụ thể, nhà máy ở thành phố Dongguan, tỉnh Guangdong sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng 28.000 tấn bao bì hòm hộp và 167.000 tấn hòm hộp tái chế từ 12 PMs trong ngày 25 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4. Trước đó nhà máy đã cắt giảm sản lượng của máy PM11 98.000 tấn vào tháng 2 và tháng 3/2023. Nhà máy hiện có 16 PMs với tổng công suất 5,9 triệu tấn giấy và bìa.

Tại nhà máy ở thành phố Taicang, tỉnh Jiangsu, hai máy PM 17 công suất 300.000 tấn/năm giấy lớp sóng giữa và PM 29 công suất 400.000 tấn/năm linerboard đã ngừng hoạt động vào ngày 26/3 đến 26/4/2023.

Nhà máy ở thành phố Tianjin ngừng chạy PM27 công suất 400.000 tấn/năm từ ngày 25/3 đến 25/4/2023.

Tại nhà máy ở thành phố Chongqing, ngừng chạy PM 33 công suất 550.000 tấn/năm từ 28/3 đến cuối tháng 4.

Nhà máy ở thành phố Quanzhou, tỉnh Fujian, tất cả 3 PMs sản xuất bao bì hòm hộp tái chế sẽ dừng máy 8-26 ngày trong khoảng thời gian từ 29/3 đến 5/5.

Trước đợt cắt giảm sản xuất này, Nine Dragons đã sắp xếp thời gian ngừng máy tại các nhà máy tại Dongguan, Chongqing, Quanzhou and Taicang vào tháng Hai và tháng Ba.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo